Nuff Nang Nang

Instangram ❤

Wednesday, January 26, 2011

Speaking Hong Kong-ly ,

點解點解我咁鬼死燥
我唔知道 少少嘢都可以發脾氣
點解就唔好問我 因為我唔知
D對我好嘅人好對唔住 我知我性格難頂
唔好意思我會改 比D時間我 唔該~

好多時候忍下人都會靚DD㗎!
Peace =D


165736_1778637147160_1276335151_2058625_5337721_n

No comments:

Post a Comment